Site menu:

Wat is Werkgroep Traditie Vzw?

 

 

De Werkgroep Traditie is een vereniging die zich toelegt op de studie van de traditionele spirituele stromingen van Noordwest-Europa en op de heidense beleving in onze streken in het bijzonder.

Wij vormen een groep van gelijkgestemden die bereid zijn te werken aan de verdieping en de beleving van ons spiritueel erfgoed en richten ons , met andere woorden, op de geestelijke ontplooiing van de hedendaagse mens. Onze werkgroep is een aanspreekpunt voor Ásatrú-aangelegenheden in de Lage Landen.

Binnen de Werkgroep Traditie streven wij ernaar om terug aan te knopen met de essentie van onze voorouderlijke religie, om ze vervolgens te vertalen naar onze hedendaagse leefwereld. Wij richten ons daarbij op de kern van de Traditionele leerstellingen, niet op de vormen. De vormen veranderen namelijk door de eeuwen heen, de essentie echter, blijft ten allen tijde ongewijzigd. Wij waarderen de etniciteit, diversiteit en het universele in elke religieuze stroming. Bekeringsijver of religieus imperialisme wijzen wij resoluut van de hand.

Onze vereniging is een vrij toegankelijke religieuze organisatie, met een open en kritische blik op de samenleving. Iedereen is, ongeacht zijn eigen overtuiging of zijn persoonlijke achtergrond, welkom. In overeenstemming met onze heidense principes stellen wij ons zeer tolerant op naar andersdenkenden, vanzelfsprekend in zoverre dat ook onze eigen zienswijze gerespecteerd wordt. Vriendschap en samenhorigheid zijn kernbegrippen voor de leden van Traditie. Samen streven wij naar een heropleving van onze traditionele religie. De basis hiervoor is een ongedwongen samenwerking met respect voor de ander.

De werking van de Werkgroep Traditie is onderverdeeld in werkgroepen met ieder hun eigen verantwoordelijkheid, we stellen ze u graag voor op onze pagina 'werking'. Eén van de vaste waarden is de driemaandelijkse vormingsavond. Er wordt dan telkens een interessant onderwerp te berde gebracht dat verband houdt met onze Traditionele religie. Er worden tevens op gezette tijdstippen rituelen, uitstappen en natuurwandelingen georganiseerd waarvoor men zich kan inschrijven.

Wie wenst op de hoogte te blijven van onze activiteiten kan zich het best abonneren op onze electronische nieuwsbrief en/of lid worden van onze Facebookgroep.