Site menu:

Verwijzingen, aanraders, ...

 Veelgestelde vragen

De lijst hieronder is een weergave van de vragen en problemen waarmee we door de jaren heen werden geconfronteerd.
In sommige gevallen werd de vraag afzonderlijk behandeld, waar het mogelijk was, of wenselijk teneinde meer duidelijkheid te verschaffen, werden er verschillende vragen gecombineerd.

De antwoorden die we formuleren zijn vrijblijvend. Het is aan de vraagsteller/lezer zelf, om in eer en geweten beslissingen te nemen.
 
 

Vraag

Antwoord

   
Wat zijn die goden en Godinnen waarvan sprake is binnen Asatrú? klik
Zijn er rituelen, wat is hun betekenis, bestaan er binnen Asatrú feestdagen? klik
Hoe staat een Asatrúar tegenover euthanasie? klik
Wat gebeurt er volgens een Asatrúar na de dood? En wat hebben jullie nu toch met die voorouders? klik